Blaasontsteking

Een blaasontsteking is een veelvoorkomende aandoening bij zowel honden, katten, konijnen en knaagdieren.
De meeste dieren presenteren zich op een bepaalde manier waardoor de ziekte goed herkenbaar is.

Typische verschijnselen zijn:

  1. Vaak kleine beetjes plassen (met duidelijke persdrang)
  2. Afwijkende urine: soms bloed of troebele urine. NB: troebele urine bij konijnen en cavia’s is normaal.
  3. Likken van de vulva of voorhuid
  4. Onrustig gedrag

Daarnaast kan het dier ook slomer zijn of een verminderde eetlust hebben.
Dit ontstaat vaak pas wanneer de dieren ook koorts hebben.

De oorzaak van een blaasontsteking verschilt per diersoort. Bij honden, konijnen en knaagdieren is er vaak sprake van een bacteriële oorzaak. Terwijl bij katten het meestal gaat om een steriele blaasontsteking zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak. Stress lijkt hierbij een rol te spelen. Daarnaast zijn blaasstenen bij katten ook een veelvoorkomende oorzaak.

Om deze reden is de behandeling vaak ook anders.  In het eerste geval zal voor een antibioticum worden gekozen. Terwijl bij katten dit niet altijd nodig is en soms eerst voor een voerverandering wordt gekozen.

Voor er een behandeling wordt ingesteld zal het dier worden nagekeken en een urine onderzoek plaatsvinden, dit kan in het eigen laboratorium. Hiermee kan een blaasontsteking worden bevestigd en kan er een aanwijzing worden gevonden voor de oorzaak.

Over het algemeen zijn blaasontstekingen goed te behandelen. Er zijn echter ook hardnekkige gevallen bekend. Het kan dan nodig zijn om urine op te sturen naar een extern laboratorium voor een bacteriële kweek. Hier wordt dan tegelijkertijd ook gekeken welk antibioticum werkzaam is tegen de desbetreffende kiem en kan gericht worden behandeld. Daarnaast is verder onderzoek met een echoapparaat aan te raden omdat hiermee de blaas in beeld kan worden gebracht. Eventuele afwijkingen aan de wand of stenen zijn dan te zien.

 

Share